Çocuk ortopedi, çocukların eklemlerini, kaslarını ve kemiklerini tedavi etmeye adanmış bir tıp dalıdır. Çocuklar, büyüklerin küçültülmüş hali, minyatürü değildir. Bu nedenle çocuk ortopedi, yetişkinlerin ortopedik problemlerinden önemli ölçüde farklıdır. Ana sorunlar ve tedavi yaklaşımları çok çeşitlidir. Ortalama yaşam süresi düşünüldüğünde çocuklar uzuvlarını yaklaşık 80 yıl kullanacaklardır. Erişkin dönemde ortaya çıkan ortopedik problemlerin çoğu, teşhis konulamamış, yeterli tedavi edilmemiş veya uygun şekilde takip edilmemiş çocuk ortopedik hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle pediatrik ortopedi, erişkin ortopedik problemlerinin azaltılmasında önemli bir yere sahiptir. Pediatrik ortopedi, ortopedik cerrahinin en temel ve önemli alanlarından birini oluşturmakta ve halk sağlığında önemli bir yere sahiptir.

Çocuk Ortopedik Cerrah Nedir?

Çocuk ortopedist, büyümekte olan bir çocukta kas-iskelet sistemi (kemik, eklem veya kas) sorunlarını uygun şekilde değerlendirmek ve tedavi etmek için en iyi eğitimli ve en deneyimli doktordur. Yeni doğan bebeklerden gençlere kadar olan kesimi kapsamaktadır.

Çocuk ortopedi cerrahları, birden fazla tıbbi sorunu olan çocukların, gelişmek için ihtiyaç duydukları farklı Çocuk uzmanlardan multidisipliner bakım almalarını sağlamak için genellikle özelleşmiş hastanelerde çalışır.

Çocuk ortopedistler (Çocuk ortopedi cerrahı olarak da adlandırılır) gerektiğinde ameliyat yapabilirler, aynı zamanda alçı veya uzuv desteği gibi başka tedaviler de sağlarlar. Çocukların vücutları hala büyümekte olduğundan, yetişkinlerden çok farklı bir eklem, kas ve kemik yapısına sahiptirler. Genellikle, sorunlar ortaya çıkarsa, çocuklar aile hekimleri, diğer ortopedistler ve çocuk doktorları tarafından bir çocuk ortopediste yönlendirilir. Çocukların vücutları çocukluk boyunca çok değişir ve ebeveynler, hekimler büyüme ağrılarını ve fizyolojik görünümleri anormalliklerle kolayca karıştırabilir.

Çocuk Ortopedist Ne Yapar?

Pediatrik ortopedistler çocukları tedavi etmek için cerrahi ve diğer tıbbi tedavileri kullanır. Çocuğunuz için özel bir tedavi planı tasarlamak için pediatrik ortopedistinizle birlikte çalışmanız gerekir. Çocuk ortopedistler, çocuklarla tıbbi durumları hakkında konuşmak için özel olarak eğitilmiş ve kendini geliştirmiştir. Çocuklar pek çok fiziksel rahatsızlığa sahip olmakla beraber; bu rahatsızlıkların ilerleyişi de her çocukta farklı şekilde olmaktadır.

Çocuk ortopedi cerrahları ne tür eğitimlere sahiptir?

Çocuk ortopedi cerrahları, çocukların bakımını tıbbi uygulamalarının odak noktası haline getirmeyi seçerler. Hem ileri eğitimden hem de pratikte gerçek dünya deneyimlerinden çocukların tıbbi ve cerrahi bakımının benzersiz doğasını öğrenirler.

Çocuk ortopedist olmak için bir kişi şunları yapmalıdır:

• Akredite bir tıp fakültesinden mezun olmak

• Onaylı bir ortopedik cerrahi uzmanlık programından mezun olmak

• Çocuk ortopedi alanında eğitim almak ve kendini geliştirmek

Çocuğunuz tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunda stresli olabilir. Çocuk ortopedistler kapsamlı eğitim, öğretim ve pratik deneyime sahiptir.

Çocuk Ortopedist Görmek İçin Nedenler

Çocuk ortopedistler uzman oldukları için çoğu çocuk, aile hekimi, çocuk doktorları ve genel ortopedistler tarafından bir çocuk ortopediste yönlendirilir. Çocuk ortopedinin kapsamı oldukça geniştir.

Çocuk ortopedi cerrahları ne tür sorunları tedavi eder?

Bir çocuğun kas-iskelet sistemi sorunları bir yetişkininkinden farklıdır. Çocuklar hala büyümekte olduğundan, vücudun bir yaralanmaya, enfeksiyona veya şekil bozukluğuna tepkisi, yetişkin bir insanınkinden oldukça farklı olabilir. Bazen, bir çocukta sorun olduğu düşünülen durum, zamanla kendi kendine kaybolacak bir büyüme varyasyonudur. Buna iyi bir örnek, yürümeye başlayan çocukta içe basma(intoeing) adı verilen durumdur. Büyüyen vücuda özgü olarak yetişkinlerde bulunmayan birçok problem vardır.

Pediatrik ortopedi cerrahları, çocuklarda aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm kas-iskelet sistemi problemlerini teşhis eder, tedavi eder ve yönetir:

•          Doğumda veya daha sonraki yaşamda görülen uzuv ve omurga deformiteleri (eğik ayak, skolyoz, bacaklarda veya kollarda uzuv uzunluk farklılıkları)

•          Pes ekinovarus (çarpık ayak)

•          Düz tabanlılık (pes planus)

•          Yürüyüş anormallikleri

•          Kırık kemikler

•          Uzuv deformiteleri

•          Yürüme veya hareket etme sorunları

•          Spor yaralanmaları (ön çapraz bağ yaralanmaları, rotator manşet yırtıkları vb.)

•          Tendinit ve bursit

•          Kemik, eklem ve kas enfeksiyonları

Çocuk ortopedi cerrahları, aşağıdakiler gibi karmaşık durumları tedavi etmek için tıbbi-cerrahi ekibinin bir parçası olarak diğer uzmanlık alanlarından doktorlarla birlikte çalışabilir:

•          Kemik tümörleri

•          Serebral Palsi

•          Muskuler Distrofi

•          Juvenil Artrit

•          Spina Bifida

Çocuk Ortopedi Uzmanından Neler Beklenir?

Çocuk ortopedistini ilk kez ziyaret ederken, gerekli tıbbi belgeleri getirdiğinizden emin olun. Siz ve çocuğunuz, çocuğunuzun semptomlarını ve tıbbi geçmişini çocuk ortopediste açıklamanız gerekir. Çocuğunuzun bol ve rahat giysiler giydiğinden emin olmanız iyi olacaktır. Çocuk ortopedist, çocuğunuzla sorunu hakkında konuşacak ve onu muayene edecektir. Ayrıca teşhise dair daha iyi bir fikir edinmek için bir tür test yapabilirler ve/veya isteyebilir. Doktor bir teşhis koyduktan sonra sizinle bir tedavi planını tartışacak ve gerekli ek prosedürleri planlayacaktır. Önerebilecekleri tedaviler arasında: alçı, fizik tedavi veya ameliyat olabilir. Tedavi, çocuğunuzun sorununa ve teşhisine bağlı olacaktır. Çocuk ortopedistler çocuğunuzla bağlantı kurmak için çalışır. Normal bir ortopedistten farklı iletişim kurabilirler. Çocuk ortopedi cerrahı, bebeklikten gençlik yıllarına kadar çocukların ve kemiklerinin bakımını tıbbi uygulamasının odak noktası haline getirmeyi seçen uzman bir doktordur. Tedavi edebileceği bazı durumlar şunlardır:

• Doğumda veya yaşamın ilerleyen dönemlerinde görülen uzuv ve omurga deformiteleri (birkaçını saymak gerekirse çarpık ayak, skolyoz ve uzuv uzunluk farklılıkları gibi)

• Yürüyüş anormallikleri (topallama)

• Kemik ve eklem enfeksiyonları veya tümörleri

• Kırık kemikler.

Neden bir çocuk ortopedi uzmanına ihtiyacım var?

Çocuk ortopedi cerrahları çocuklara özel bakım sağlar. Çocuklar sadece fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak küçük yetişkinler değildir. Büyüyen kemikleriniz, sürekli değişen ve yetişkinlerinkinden farklı zorluklar yaratan canlı dokulardır. Her zaman kendilerini rahatsız eden şeyi ifade edemezler, tıbbi soruları yanıtlayamazlar veya tıbbi muayene sırasında sabırlı ve işbirlikçi olamazlar. Ayrıca sadece bir doktor polikliniğinde, ofisinde veya hastanede olmaktan korkmuş veya endişeli hissedebilirler.

Ayrıca, çocuk ortopedi cerrahları, çocukları rahat ve işbirlikçi olmalarına yardımcı olacak şekilde muayene etmek ve tedavi etmek için eğitilmiştir. Ayrıca, bir çocuğun kas-iskelet sistemi sorunu olduğunda ailelerin yaşayabileceği endişe ve stresi takdir ederler ve endişeli aile üyeleriyle iletişim kurma deneyimine sahiptirler.

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemek, sağlıklı kemikler oluşturmak ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde osteoporoz ve kırılganlık kırıklarını önlemek için önemli seçimlerdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde edindiğiniz sağlıklı alışkanlıklar, yaşlandıkça kemiklerinizi tam anlamıyla güçlendirebilir. Bazı yaygın pediatrik sorunlar yetişkinlerde görülmez ve bir çocukta sorun gibi görünen şey, zamanla aşacağınız bir varyasyon olabilir. Bununla birlikte, bazı diğer kemik bozuklukları, doğru bir ortopedi uzmanının değerlendirmesine ihtiyaç duyar ve korse veya cerrahi müdahale gerektirebilir. Bazı kemik bozuklukları kalıtsal olabilir veya yaralanmalar, enfeksiyonlar, zayıf kan akışı veya tümörlerden kaynaklanabilir. Ağrısız kemik deformitelerine neden olabilirler ve yürüme ve uzuv kullanma yeteneğinizi etkileyebilirler.

Çocuk ortopedik randevu sırasında neler beklenir?

Her ziyaret çocuğun yaşına ve gelişimine göre uyarlanır.

Tıbbi değerlendirme:

Ebeveynler veya vasiler, çocuklarına soruları yanıtlamada ve hatta tüm bilgileri sağlamada yardımcı olmayı bekleyebilirler. Bir Çocuk ortopedi cerrahı, semptomların süresi ve türüyle ilgili tipik sorulara ek olarak, tipik olarak hastanın doğumu, gelişimi ve aile öyküsü hakkındaki bilgileri gözden geçirmesi gerekebilir.

Fizik Muayene:

Muayene, çocuğun özel şikayetine ve en az onun kadar önemli olan yaşına göre özelleştirilir. Yeni yürümeye başlayan bir çocuğun, bir gencin yapacağı gibi soruları yanıtlaması veya talimatları izlemesi beklenemez. Bazen bir Çocuk ortopedi cerrahı genç hastaları oynarken, koşarken veya nesneleri tutarken gözlemlemek gibi yaratıcı yollar bulmalıdır.

Çocukların hem kendilerini güvende hissetmelerine hem de doktorun talimatlarına uymalarına yardımcı olmak için, ebeveynler veya vasiler genellikle muayeneye katılırlar- örneğin, gergin küçük çocuk hastaları kucağında tutarak veya onları çeşitli manevralara katılmaya teşvik ederek.

Testler:

Soruna bağlı olarak, çocuğun ziyareti şunları içerebilir:

•          X ışınları, CT taraması, MRI taraması veya ultrason

•          Alçı veya splintleme

•          Laboratuvar testleri için kan alımı

Tedavi:

Çocuk ortopedi cerrahı genellikle alçılama ve korseleme konusunda geniş deneyime sahiptir. Çocuklarda birçok kırık ameliyatsız tedavi edilebilir. Kalça displazisi veya çarpık ayak gibi diğer durumlar da ameliyat yerine alçı ve korse ile tedavi edilebilir.

Ameliyat gerektiğinde, bir Çocuk cerrah, uzuv uzunluk farklılıkları veya deformite için yönlendirilmiş büyüme gibi, büyüyen vücuda özgü implantlar ve teknikler konusunda uzmanlaşmış bir eğitime sahiptir.

Çocuk hastalar için tedavi planlaması, çocuğun tıbbi ihtiyaçlarının yanı sıra ailenin durumunu da dikkate alır. Ailelere çocuğun bakımında yardımcı olmak için destek hizmetleri mevcut olabilir.

Ortopedik cerrahi işleme “kemiğin yerleştirilmesi” anlamına gelen redüksiyon adı verilir. Tedaviler probleme yöneliktir, ancak alçı, atel veya korse takılmadan önce yer değiştirmiş kemiklerinizin doğru yere geri getirilmesinde, genellikle ameliyat yardımcı olabilir. Çocuk ortopedi cerrahları, yardımcı personeli ve ofisleri, sorunu paylaşmak, en iyi tedavi stratejisine karar vermek ve size rahat, hasta odaklı ve aile dostu bir ortam sunmak için sizinle ve ailenizle ilgilenecek donanıma sahiptir.