İçindekiler

  1. PEV nedir?
  2. Ponseti yöntemi nedir?
  3. Teravi nasıl devam edecek?
  4. Ponseti yöntemi her zaman başarılı mıdır?
  5. Ponseti yönteminin alternatifleri var mı?
  1. PEV nedir?

Çarpık ayak (resme bakın), yenidoğanlarda ayakların karmaşık, büyük bir malformasyonudur. Bu ağır deformiteye rağmen artık deformiteyi düzeltmek mümkündür. Çocuğunuz normal bir şekilde yürüyebilir ve koşabilir ve deformitenin ciddiyetine bağlı olarak, yoğun spor aktiviteleri sırasında sadece hafif bozulmalar yaşar. Çarpık ayak tek taraflı ise, etkilenen taraftaki baldır her zaman etkilenmeyen taraftaki baldırdan biraz daha incedir. Etkilenen ayaktaki ayakkabı numarası da bir veya iki numara küçük olabilir.

Çarpık Ayak

PEV, en sık görülen doğuştan ayak deformitesidir. Ayak hareketsiz, aşağı ve içe dönüktür. Ayak anormal görünür çünkü kemikler, kaslar, tendonlar ve bağlar uygun şekilde gelişmemiştir. Sıklığı yaklaşık 900 bebekten birinde çarpık ayak vardır. Erkekler kızlardan daha sık etkilenir ve vakaların yaklaşık %40’ında her iki tarafta çarpık ayak oluşur.

PEV gelişiminin nedeni bilinmemektedir. Gebeliğin ilk üç ayında ayağın gelişiminde sorun olması muhtemeldir. Bazen yanlış hizalama, ultrasonda gebeliğin 16. ila 18. haftasında tespit edilir. Bazı durumlarda, ailede çarpık ayaklı bir akraba vardır. Bir ebeveyn doğumda PEV’liyse, her çocuk için insidans yüzde üç ila dört arasındadır.

Yenidoğanların çoğuna idiopatik (sebebi belirsiz) çarpık ayak olarak bilinen teşhis konur. Diğer tüm muayenelerde özellik yok ve çocuk oldukça normal bir şekilde gelişir. Çocukların küçük bir yüzdesinde artrogripoz, nörolojik zayıflık veya spina bifida gibi ek durumlar vardır. Bu durumlarda, sendromla ilişkili PEV’den söz edilir. Her iki çarpık ayak tipi de Ponseti yöntemi kullanılarak tedavi edilebilir ve idiopatik çarpık ayak için başarı oranları önemli ölçüde daha yüksektir.

  1. Ponseti yöntemi nedir?

Ponseti yöntemi, Ignacio V. Ponseti tarafından on yıllar boyunca geliştirilmiştir ve şu anda çarpık ayak için en etkili ve başarılı tedavi olarak kabul edilmektedir. Bu tedavi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ponseti yöntemiyle ilgili deneyime sahiptir ve her yıl yeni doğanlarda yaklaşık 20 ila 30 PEV’i bu şekilde tedavi eder.

Ponseti Metodu, ayağın haftalık hafif manipülasyonlarla ve beş ila sekiz hafta boyunca üst ve alt bacak alçılarının uygulanmasıyla düzeltildiği, öncelikle cerrahi olmayan bir tedavi şeklidir. Bu, ayağın bağlarını ve tendonlarını gererek, alçıdaki düzeltici kuvvetlerle kemiklerin yeniden şekillenmesi için zaman verir.

Ayak düzeltildikten sonra, çocukların %90’ından fazlasına perkütan Aşil tendon tenotomisi (pAST) yapılır. Bu, Aşil tendonunun kısa süreli anestezi altında beş mm’lik bir kesi/dikiş ile kesildiği küçük bir prosedürdür. Bu, ayağın yukarı doğru hareket ettirilmesine ve ameliyat sonrası alçıda Aşil tendonunun iyileşmesine izin verir.


Yeni doğanlarda ve küçük çocuklarda büyük iyileşme potansiyeli nedeniyle, aşil tendonu sadece uzatılmış bir pozisyonda tam ve güçlü bir şekilde iyileşir. Alçı genellikle üç hafta boyunca yerinde bırakılır. Bebeğinizin ameliyat öncesi ve sonrası en iyi şekilde izlenmesini ve tedavisini takip etmek için bu prosedürsonrası bir ila iki gece hastanede kalması gerekir. Tabii ki anne-çocuk odamızda sürekli çocuğunuzla birlikte kalıyorsunuz.

Son alçı çıkarıldıktan sonra çocuğunuzun bir bara bağlanan ve ayaklarını dışa doğru çeviren özel ayakkabılara ihtiyacı olacaktır. Başarılı bir tedaviden sonra en büyük tehlike deformitenin veya deformitenin parçalarının tekrarlamasıdır. Bu nedenle, bu atelleri takmak ayağı iyi düzeltilmiş pozisyonda tutmak için gereklidir. Splintler ilk bir yıl en az 23 saat takılmalıdır. Bu bir yıldan sonra ateller sadece gece ve uyku sırasında takılır. Atel, ayağın şekline ve orijinal deformiteye bağlı olarak ancak üç ila dört yaş arasında kullanılmalıdır. Bazı durumlarda, fizik tedavi ayak hareketliliğini daha da iyileştirebilir.

  1. Tedavi takibi nasıl devam ediyor?

Deformitenin olası nüksünü (= tekrarı) zamanında tespit etmek için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniğinde çocuk otropedi hekimine düzenli kontroller gereklidir. Nüksetme genellikle splintle ilgili sorunların sonucudur, örneğin atel gecede sekiz ila on saatten daha az takılırsa. Çoğu durumda, atel düzenli olarak takılırsa, üç ila beş alçı daha uygulamak yeterlidir.
Splintin yeterli kullanımı ile bile ayak ve ayak parmaklarında hafif bir pronasyon olabilir. Bu genellikle orijinal deformitenin bir sonucu olan alt bacak kasları arasındaki dengesizlik nedeniyle olur.

Bu gibi durumlarda, yaşamın üçüncü ve dördüncü yılları arasında cerrahi tendon transferleri gerekli olabilir. Bu küçük operasyon eklemden uzakta gerçekleştirilir, bu da ayağın hareketliliği ve eklem kıkırdağı için olumsuz sonuçları olmadığı anlamına gelir.

  1. Ponseti yöntemi her zaman başarılı mıdır?

Ponseti yöntemi ile vakaların yaklaşık %90’ında iyi bir düzeltme sağlanabilmektedir. Bazı durumlarda (özellikle şiddetli PEV ve sendromik PEV), alçı ve tenotomi ile düzeltme yeterli değildir. Bu durumlarda elde edilen düzeltme, daha fazla alçı ve/veya fizyoterapi ve yaklaşık altı aylıkken yapılan bir gevşetme ameliyatı ile sürdürülmelidir. Ponseti yöntemi ve tenotomi ile yüksek kaliteli ön tedavi, bir operasyon için mümkün olan en iyi koşulları yaratır, bu da müdahalenin daha küçük tutulabileceği ve nispeten daha iyi sonuçların beklenebileceği anlamına gelir.

  1. Nüks (tekrar etme) durumunda Ponseti yönteminin alternatifleri var mı?

Nüks vakalarında tekrar ponseti alçılaması yapılır. Alçı tedavisi başarısız veya yetersiz olursa büyük bir gevşetme ameliyatı gerçekleştirilmelidir. Ayak çepeçevre açılır ve bağlar kopar, tendonlar uzar ve eklemler açılır. Sonuç daha sonra üç matkap teli ile yerinde tutulur. Ameliyat sonrası anestezi altında en fazla iki alçı değişikliği daha gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası altı hafta alçı ve altı yaşına kadar atel gerekir.